Om oss

Affärsidé

http://bestff.net/nece/customer/WEKAPE0200.html Tillhandahålla grund- och vidareutbildning till kollektivtrafiken och övrig yrkestrafik i Sverige samt leverera den med hög kvalitet, till ett attraktivt pris och med ett flexibelt synsätt.

Vision

Utbildningscentret ska vara det givna förstahandsvalet för grund- och vidareutbildning inom kollektivtrafik och övrig yrkestrafik i Sverige.

Vilka är vi och var finns vi

femme recherche femme pour Företaget har ca 20 anställda fördelade mellan Täby i norra Stockholm och Skogås i södra Stockholm.

see

see Verksamheten inom Utbildningscentret omfattar också Täby Yrkesgymnasium och Väsby Yrkesgymnasium, som bedriver fordonsprogrammet med inriktningarna Transport och Fordon. I Täby är det numera även är möjlighet att utbilda sig till bussförare.

Historik och framtid

http://90daygreatbody.com/?kuid=forex-prediction-software&3f0=16 Utbildningscentret för Yrkestrafik etablerades 2002 i Skåne som ett dotterbolag till det danska Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S i Köpenhamn, ett helägt dotterbolag till Arriva. Uddannelsescentret har sina rötter i början av 1970-talet då Hovedstadens Trafikselskabs skole for buschauffører bildades.

binary options canada demo account Under 2000 och 2001 var det stor bussförarbrist i Skåne. Arriva Sverige bad då Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S att etablera ett utbildningscenter i Skåne efter samma koncept som Uddannelsescentret i Köpenhamn. Etableringen gjordes i Malmö.

enter site Utbildningscentret var inledningsvis fokuserat på att förse svensk kollektivtrafik med bussförare. Huvuduppdragen var då, att med Arbetsförmedlingen som finansiär, utbilda arbetssökande med olika bakgrund till kompetenta bussförare. Förarna blev direkt anställningsbara för kollektivtrafikbranschens olika operatörer.

http://mediaeffectivegroup.pl/?jiiopaa=opcje-binarne-co-to-znaczy&2dc=74 Verksamheten växte successivt fram till 2011 med etableringar i övriga Sverige. Under 2008 övertogs bl.a. Täby Yrkesgymnasium.

http://oasection6.org/minored/es/5288 Successivt har inriktningen för Utbildningscentret blivit utbildningar för hela yrkestrafiken med YKB-utbildning som en viktig del.

migliore piattaforma trading binario När Arriva Sverige AB, 2012 beslutade sälja sitt utbildningsbolag, valde delar av ledningen i Utbildningscentret att ta över verksamheten. Företaget bytte samtidigt namn till Utbildningscentret för yrkestrafik AB för att bättre spegla företagets inriktning. (Tidigare namn var Utbildningscentret för kollektivtrafik AB.) I samband med övertagandet blev Gunnel Westlind VD.

simulazioni di trading online Efter att företaget förlorade avtalet med Arbetsförmedlingen bantades verksamheten ner till hälften. Nu arbetar ca 20 anställda i Stockholm. Kontor finns idag i Täby och Skogås, men företaget utbildar över hela landet. De tidigare verksamheterna i Malmö och Göteborg har avvecklats.

Vi ser en stor potential i verksamheten med den gedigna kompetens, erfarenhet och engagemang som finns i företaget.